.
, , .
, , .

Email

:
' - . '
, 16
:
00359 46664344     
 00359884186044  
hotel_kosko@abv.bg